Egzamin na kartę rowerową odbędzie się w dwóch etapach:

 

· Egzamin teoretyczny - test wiedzy na komputerze.

 

Test teoretyczny na kartę rowerową składa się z 25 pytań. Uczeń ma do wyboru 3 odpowiedzi, spośród których prawidłowa jest jedna. Zakres merytoryczny pytań obejmuje wiedzę o zasadach ruchu drogowego oraz znajomość wszystkich znaków drogowych. Uczniowie szkoły podstawowej muszą również wykazać się wiedzą, dotyczącą udzielania pierwszej pomocy, bowiem część pytań egzaminacyjnych tego zagadnienia dotyczy. Aby uzyskać wynik pozytywny, osoba ubiegająca się o kartę rowerową musi uzyskać co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi.

 
 
 

Terminy egzaminów teoretycznych:

 

· Klasa: 4 - czwartek 10.06.2021 r. godz. 12:30

· Klasa: 5 - czwartek 10.06.2021 r. godz. 11:35
 
 

Egzamin praktyczny - jazda na rowerze.

 

Egzamin praktyczny obejmuje przygotowanie roweru do jazdy, jazdę rowerem na wprost oraz inne manewry (np.: zmienianie pasa ruchu, ósemka, slalom, ustępowanie pierwszeństwa na skrzyżowaniu równorzędnym), a także hamowanie w polu końcowym. Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

 

Terminy egzaminów praktycznych:

 

· Klasa: 4 - poniedziałek 14.06.2021 r. godz. 12:30

· Klasa: 5 - poniedziałek 14.06.2021 r. godz. 13:25
 

Każdy uczeń musi dostarczyć do 10.06.2021 r. arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się

o kartę rowerową.

 
 
 
 
1. Do wydania karty rowerowej należy dostarczyć zdjęcie legitymacyjne.

2. Karta rowerowa wydawana jest przez dyrektora szkoły nieodpłatnie.

3. Pozytywny wynik egzaminu uzyskuje uczeń, który uzyskał pozytywny wynik z części teoretycznej i części praktycznej egzaminu.

 

 

07 czerwca 2021

Egzamin na KARTĘ ROWEROWĄ

+48 523 68 98

Justyna

Grochowska

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Plan Premium

Ty też bez problemu stworzysz stronę dla siebie. Zacznij już dzisiaj.